Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Mô đun này hướng tới việc cung cấp cho giáo viên mầm non kiến thức và kĩ năng để hiểu và thực hiện các phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ thích hợp để triển khai chương trình giáo dục mầm non và tăng cường sự phát triển cho trẻ mầm non.

BỐI CẢNH XÂY DỰNG MÔ ĐUN

Như chúng ta vừa xem kết quả điều tra EDI Việt Nam, 50,68% trẻ Việt Nam trong độ tuổi từ 5-6 được điều tra bị thiếu hụt hoặc có nguy cơ thiếu hụt ít nhất là một lĩnh vực phát triển. Đây là vấn đề đáng báo động của giáo dục mầm non Việt Nam. Để thực sự nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đã đến lúc cần phải có sự thay đổi, phải có sự nhất quán trong nhận thức và trong hành động.

Thực hiện chương trình Giáo dục mầm non trên quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Vì vậy, mô đun này là để giúp giáo viên hiểu rõ hơn về cách tiếp cận giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và phương pháp giáo dục dựa trên quan điểm tiếp cận này. Hơn nữa, giáo viên cần biết cách vận dụng cách tiếp cận này vào việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và sự phát triển toàn diện phù hợp với từng cá nhân trẻ, đạt được mục tiêu giáo dục đã đề ra.

Tải Tài Liệu

Từ Khóa Tìm Kiếm

  • xay dung truong mn lay tre lam trung tam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top