Bám dân, đánh địch

QĐND – Sau khi quân đội Pháp nhảy dù chiếm đóng tỉnh Bắc Kạn vào tháng 10-1947, thực hiện phương châm chỉ đạo của Tổng Quân ủy “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”, Trung đoàn 72 (Chiến khu 1) đã tổ chức hai Tiểu đoàn 43 và 49 thành 5 đại đội độc lập hoạt động ở các huyện:

Chợ Rã, Chợ Đồn, Nà Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông, thuộc tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, trung đoàn tổ chức xây dựng Tiểu đoàn 55 thành tiểu đoàn tập trung, cơ động, có nhiệm vụ phối hợp với các đại đội độc lập và dân quân, du kích địa phương đánh tiêu hao, tiêu diệt địch trên địa bàn.

Các đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung của trung đoàn vừa đánh địch, vừa giúp di chuyển các công binh xưởng, kho tàng, các cơ quan Trung ương, địa phương vào khu an toàn; giúp dân thu hoạch mùa màng. Các đơn vị của trung đoàn phối hợp với các đơn vị chủ lực của bộ và dân quân, du kích địa phương đánh địch; kết hợp các hình thức đánh tập trung và đánh phân tán, buộc địch từng bước phải thu hẹp khu vực chiếm đóng.

Bằng hình thức “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”, các đơn vị của Trung đoàn 72 đã lập nhiều chiến công, góp phần cùng quân và dân các tỉnh: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang làm nên Chiến thắng Việt Bắc Thu-Đông 1947, làm phá sản âm mưu “Đánh nhanh, giải quyết nhanh” của quân Pháp, tạo điều kiện đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta sang giai đoạn mới.

HƯƠNG NGÂN (Theo tài liệu của Ban liên lạc Trung đoàn 72 Bắc Kạn)

Nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...