Cập nhật – Bảng lương giáo viên trong năm học mới 2019 – 2020

Bảng lương của giáo viên, giảng viên trong năm học mới 2019 – 2020 sẽ có sự thay đổi theo sự điều chỉnh của mức lương cơ sở. Cụ thể sự thay đổi bảng lương sẽ như thế nào?

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,39 triệu đồng/ tháng 1,49 triệu đồng/ tháng. Điều này, kéo theo sự thay đổi bảng lương của giáo viên, giảng viên.

Ảnh chụp bảng lương của giáo viên, giảng viên trong năm mới 2019 – 2020.

Chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang mức lương của các giáo viên, giảng viên trong năm học mới như sau:

(*Đơn vị tính: đồng)

Cập nhật - Bảng lương giáo viên trong năm học mới 2019 – 2020 7

Cập nhật - Bảng lương giáo viên trong năm học mới 2019 – 2020 8

Cập nhật - Bảng lương giáo viên trong năm học mới 2019 – 2020 9

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...