Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017 và tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường.

Điểm chuẩn và điều kiện trúng tuyển của từng ngành như sau:

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017 13

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017 14

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017 15

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017 16

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017 17

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017 18

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...