ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018

Ngành có điểm chuẩn cao nhất vào ĐH Sư phạm Hà Nội là Sư phạm Toán học 23,35. Một số ngành có điểm chuẩn 16.

ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018 5

ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018 6

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...