GIÁO ÁN KHÁM PHÁ CHIẾC LÁ CÂY

KHÁM PHÁ CHIẾC LÁ
Tác giả: Cô Nguyễn Thị Yến Loan

I. Mục đích yêu cầu:

– Trẻ hiểu được quá trình hình thành và phát triển của lá cây, vai trò của lá cây đối với quá trình phát triển của cây xanh.

– Phát triển khả năng làm việc theo nhóm, biết trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc.

II. Chuẩn bị:

– Lá non, lá xanh, lá già (vàng, đỏ), 3 hộp quà, mỗi hộp quà cho mỗi lá.

– Tranh vẽ phong cảnh 4 mùa, lá theo 4 mùa.

– Mỗi trẻ chuẩn bị một chiếc lá cho bản thân.

III. Hoạt động:

1. Hoạt động 1: Khám phá chiếc lá

– Cô phát cho mỗi nhóm một hộp quà nhỏ (trong mỗi hộp quà có một chiếc lá đang ở trong giai đoạn khác nhau).

– Mỗi nhóm quan sát xong, trả hộp quà lại cho cô và kể về những gì nhóm mình thấy trong hộp quà.

– Cô cho một trẻ đại diện lên, sắp xếp những chiếc lá theo thứ tự mà trẻ cho là hợp lý.

– Trẻ thuyết trình về sự sắp xếp của mình.

– Cô cũng cho thêm 1,2 trẻ nữa nêu ý kiến của mình về sự sắp xếp của bạn.

nhận xét về cách sắp xếp đã hợp lý chưa? Vì sao?

– Cô gợi ý cho trẻ hiểu về cách sắp xếp trên và trao đổi với trẻ về quá trình phát triển của lá cây.

– Vai trò quan trọng của lá cây trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

2. Hoạt động 2: Chọn lá theo mùa

– Chia trẻ thành 3 đến 4 nhóm, mỗi nhóm có một bức tranh cây (chưa có lá) theo từng mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trẻ thảo luận và lựa chọn lá theo mùa cho phù hợp để trang trí cho bức tranh.

3. Hoạt động 3: Chơi với những chiếc lá.

– Mỗi trẻ lấy ra một chiếc lá mà mình nhặt được từ nhà.

– Trẻ sử dụng kéo, giấy màu, keo dán, màu nước, hạt kim xa để trang trí chiếc lá của mình cho đẹp mắt, sau đó trẻ sử dụng các chiếc lá đã được trang trí để trang trí quanh lớp.

Bộ tranh tô màu lá cây dành cho bé tập tô làm quen nét

 

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...