Giáo án mầm non xếp tương ứng 1-1 | Làm quen toán học

GIAÓ ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN

                Chủ điểm     : Thế giới động vật

              Đề tài            : Xếp tương ứng 1-1

              Lứa tuổi       : 3-4 tuổi

              Số lượng trẻ : 18– 20 trẻ

              Thời gian      : 20 – 25 phút

              Người soạn   : Hoàng kim Nhung

              Ngày dạy      :  18-3-2014        

I/Mục đích – yêu cầu :

  1. Kiến thức

– Trẻ hiểu cách  xếp tương ứng 1-1.

– Trẻ biết tác dụng của con ong là làm ra mật ngọt cho con người.

  1. Kỹ năng

– Trẻ đếm đến 5

– Trẻ ghép được các đối tượng với nhau bằng cách xếp tương ứng 1-1

– Trẻ chơi được một số trò chơi

– Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc .

  1. Thái độ

– Trẻ tập trung chú ý và làm theo yêu cầu của cô

– Trẻ hứng thú vơí tiết học và mạnh dạn tham gia trò chơi

II/ Chuẩn bị

1.Đồ dùng của cô:

– Que chỉ , bảng , rổ đựng của cô.

– Tranh vườn hoa có 5 con ong đang bay

– Lô tô 5con ong và 5 bông hoa

– Đĩa nhạc ” Chị ong nâu và em bé”

  1. Đồ dùng của trẻ

– Mỗi trẻ 5 Con ong,5 bông hoa

– Mũ ong ,mũ hoa, vòng thể dục,  bảng

III. Tổ chức hoạt  động

TẢI VỀ

 

Giáo án mầm non xếp tương ứng 1-1 | Làm quen toán học
Giáo án mầm non xếp tương ứng 1-1 | Làm quen toán học 2

GIAÓ ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN

Editor's Rating:
5

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...