Giáo án Powerpoint Chủ điểm : Bé với mùa hè

Lĩnh vực phát triển tình cảm, ky năng xã hội và nhận thức

Chủ điểm : Bé với mùa hè

Bé hoạt động với đồ vật

Nặn : Ông mặt trời

Giáo viên: Trần Thị Minh Xuyến

Độ tuổi : 24- 36 tháng

TẢI VỀ

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...