Giáo án PTNT Đề Tài: Các mùa trong năm

Hoạt động phát triển nhận thức

Chủ đề lớn:Hiện tượng tự nhiên

Chủ đề nhánh: Một số hiện tượng thời tiết và mùa

Đề tài: Thứ tự các mùa trong năm

  1. Mục đích yêu cầu:

– Kiến thức: Trẻ biết được thứ tự các mùa trong năm. Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của từng mùa như thời tiết, cảnh vật, cỏc hoạt động và lễ hội cú trong cỏc mựa.

Phõn biệt được đặc điểm của mựa hố và mựa đụng.

– Kỹ năng: phát triển ở  trẻ tư duy, óc quan sát và sự ghi nhớ có chủ định.

– Thái độ tỡnh cảm: Trẻ biết lựa chọn trang phục phự hợp với thời tiết của từng mùa,giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ môi trường.

  1. Chuẩn bị:

Tranh về cỏc mựa

Tivi, đầu đĩa, đĩa hỡnh về 4 mựa.

Lụtụ về 4 mùa, 4 bảng gài để chơi trũ chơi.

III. Tiến hành:

TẢI VỀ

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...
scroll to top