Giáo án So sánh kích thước của các con vật (3 con vật) | Dạy giỏi cấp huyện

Giáo án thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Hoạt động : Làm quen với toán.

Tên đề tài: So sánh kích thước của các con vật (3 con vật)

Chủ đề: Thế giới động vật

Đối tượng : Lớp mẫu giáo 5 tuổi.

Thời gian: 30 – 35 phút.

Ngày soạn : 19 – 11 – 2013.

Người soạn : Văn Thị Hằng.

Ngày dạy : 28 – 11 – 2013

GV thực hiện : Văn Thị Hằng.

 

  1. Mục tiêu:
  2. Kiến thức:

– Trẻ biết so sánh, sắp xếp thứ tự các con vật theo chiều tăng hoặc giảm để nhận biết mối quan hệ to và cao nhất, nhỏ và thấp hơn, nhỏ và thấp nhất

– Trẻ biết và diễn đạt đúng các từ biểu thị mối quan hệ to cao nhất, nhỏ thấp hơn, nhỏ thấp nhất.

  1. Kỹ năng:

– Rèn kỹ năng so sánh: to và cao nhất, nhỏ và thấp hơn, nhỏ và thấp nhất.

– Trẻ biết so sánh sắp xếp theo yêu cầu của cô.

– Nêu được kết quả và giải thích được kết quả

  1. Thái độ:

– Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

– Trẻ trả lời to, rõ ràng các câu hỏi của cô.

– Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật, không chơi gần những  con vật nguy hiểm

  1. Chuẩn bị :
  2. Đồ dùng của cô:

– Mô hình con vật sống trong gia đình.

– 1 con trâu to cao nhất, 1 con lợn nhỏ thấp hơn, 1 con gà nhỏ thấp nhất.

– 2 bức tranh có nhóm 3 con vật có kích thước khác nhau treo xung quanh lớp

– Máy chiếu, màn hình

– Bài hát: “ Gà trống, mèo con và cún con”; “ Một con vịt”, trò chơi, 1 số câu đố.

– 3 cái chuồng: 1 cái to cao nhất, 1 cái nhỏ thấp hơn, 1 cái nhỏ và thấp nhất

  1. Đồ dùng của trẻ:

– Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có: 1 con trâu to cao nhất, 1 con lợn nhỏ thấp hơn, 1 con gà nhỏ thấp nhất( Nhỏ hơn của cô)

– Lô tô các con vật đủ số lượng của trẻ: Trâu, lợn, vịt.

– Bảng cho trẻ xếp.

TẢI VỀ

 

Từ Khóa Tìm Kiếm

  • giáo án so sánh kích thước 3 đối tượngso sanh

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
scroll to top
Loading...