Giáo án đề tài Sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng – Trẻ 5-6 tuổi

GIÁO ÁN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

   Đề tài: Sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi

Thời gian: 30 – 35 phút

  1. Mục đích – yêu cầu:

  2. Kiến thức:

– Trẻ hiểu cách sắp xếp của 3 loại đối tượng lặp đi, lặp lại nhiều lần theo một trình tự nhất định gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.

– Trẻ biết cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo một trình tự nhất định và lặp lại.

– Trẻ nhận ra các mẫu sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng, biết sao chép lại các mẫu quy tắc sắp xếp và xếp theo yêu cầu của cô.

–  Biết tạo ra mẫu sắp xếp và sắp xếp theo ý  thích.

– Trẻ hiểu cách chơi trò chơi.

– Trẻ biết một số loại quả

  1. Kỹ năng:

– Trẻ xếp được 3 loại đối tượng theo trình tự sắp xếp nhất định của quy tắc.

– Trẻ phát hiện và nêu rõ ràng cách sắp xếp của quy tắc.

– Trẻ xếp được 3 loại đối tượng theo các mẫu sắp xếp cho trước. Sắp xếp các đối tượng theo quy tắc cô yêu cầu.

– Trẻ tự tạo ra cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng theo ý thích.

  1. Thái độ:

– Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

– Trẻ phối hợp cùng các bạn trong nhóm để tạo ra sản phẩm.

  1. Chuẩn bị:
  2. Đồ dùng của cô:

– Máy tính và giáo án điện tử.

– Các bài hát : Trời nắng trời mưa , ước mơ xanh

– Các loại quả để sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng.

– Bảng quay 2 mặt:1 chiếc

– Que chỉ

  1. Đồ dùng của trẻ:

– Mỗi trẻ 1 rổ con vật (bên trong có: con chó, con mèo,con lợn) và 1 tấm bìa.

Tải Giáo Án

Video dạy mẫu có dự giờ

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top
Loading...