Giáo án đề tài Sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng – Trẻ 5-6 tuổi

GIÁO ÁN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

   Đề tài: Sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi

Thời gian: 30 – 35 phút

  1. Mục đích – yêu cầu:

  2. Kiến thức:

– Trẻ hiểu cách sắp xếp của 3 loại đối tượng lặp đi, lặp lại nhiều lần theo một trình tự nhất định gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.

– Trẻ biết cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo một trình tự nhất định và lặp lại.

– Trẻ nhận ra các mẫu sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng, biết sao chép lại các mẫu quy tắc sắp xếp và xếp theo yêu cầu của cô.

–  Biết tạo ra mẫu sắp xếp và sắp xếp theo ý  thích.

– Trẻ hiểu cách chơi trò chơi.

– Trẻ biết một số loại quả

  1. Kỹ năng:

– Trẻ xếp được 3 loại đối tượng theo trình tự sắp xếp nhất định của quy tắc.

– Trẻ phát hiện và nêu rõ ràng cách sắp xếp của quy tắc.

– Trẻ xếp được 3 loại đối tượng theo các mẫu sắp xếp cho trước. Sắp xếp các đối tượng theo quy tắc cô yêu cầu.

– Trẻ tự tạo ra cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng theo ý thích.

  1. Thái độ:

– Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

– Trẻ phối hợp cùng các bạn trong nhóm để tạo ra sản phẩm.

  1. Chuẩn bị:
  2. Đồ dùng của cô:

– Máy tính và giáo án điện tử.

– Các bài hát : Trời nắng trời mưa , ước mơ xanh

– Các loại quả để sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng.

– Bảng quay 2 mặt:1 chiếc

– Que chỉ

  1. Đồ dùng của trẻ:

– Mỗi trẻ 1 rổ con vật (bên trong có: con chó, con mèo,con lợn) và 1 tấm bìa.

Tải Giáo Án

Video dạy mẫu có dự giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...
scroll to top