Giáo án làm quen các nét cơ bản nét khuyết trên, khuyết dưới – TeachVN.com

1. Ổn định tổ chức lớp, gây hứng thú:

– Trước khi vào giờ học cô cùng các con chơi trò chơi 5 con cua đá nhé

Cô chơi cùng trẻ 1- 2 lần

2. Nội dung bài:

Làm quen nét khuyết trên, nét khuyết dưới

*. Làm quen nét xiên phải

– Cô trình chiếu lên màn hình

+ Trên màn hình xuất hiện nét gì?

– Đây chính là nét khuyết trên đấy

– Cô đọc “Nét khuyết trên”

– Cho trẻ đọc“Nét khuyết trên” 2-3 lần.

– Cho trẻ tìm nét xiên phải đọc và giơ lên

* Làm quen nét khuyết dưới

– Cô trình chiếu lên màn hình

+ Trên màn hình xuất hiện nét gì?

– Đây chính là nét khuyết dưới

– Cô đọc “Nét khuyết dưới”

– Cho trẻ đọc“Nét khuyết dưới” 2-3 lần.

– Cho trẻ tìm nét xiên phải đọc và giơ lên

* Tập tô nét khuyết trên, nét khuyết dưới

– Cô nói và thực hiện tư thế ngồi: 2 tay đặt trên bàn lưng thẳng đầu hơi cúi

– Cô hướng dẫn cách cầm bút: Cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, ngón cái và ngón trỏ cầm bút ngón giữa đỡ bút

Cô cầm bút tay phải bắt đầu tô nét khuyết trên: từ đầu chấm mở phía trên cô tô trùng khít nét chấm mờ cứ như vậy cô tô hết nét khuyết trên

 

Tải Giáo Án

Giáo án PowPoint nét móc xuôi – nét móc ngược

Tải Giáo án Powpoint

 

 

Từ Khóa Tìm Kiếm

  • Giáo án làm quen nét móc
  • Giáo án làm quen nét móc ngược
Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top
Loading...