Giáo án mầm non chủ đề thế giới động vật – Một số động vật biết bay

Giáo án mầm non với chủ đề một số động vật biết bay được xây dựng trên mô hình

1. Mục đích, yêu cầu.

Kiến thức

  • Giúp trẻ gọi đúng tên và nhận xét những đặt điểm (màu sắt, hình dạng, cấu tạo, vận động, thức ăn, lợi ích của một số động vật biết bay). Ví dụ như bướm, ong, ruồi, chim, cò… Biết được sự đa dạng phong phú của một số động vật biết bay.

Kỹ năng:

  • Giúp trẻ củng cố vốn từ vựng, phát triển ngôn ngữ, biết được một số từ những tên gọi các con vật đó, cách vận động của chúng.

Thái độ

  • Trẻ có thái độ đúng đối với một số động vật có ích: biết chăm sóc, bảo vệ cho một số động vật biết bay vì chúng đều có ích đối với tự nhiên.

2. Chuẩn bị.

  • Các cô có thể chuẩn bị tranh ảnh: Bướm, ong, ruồi, chim, cò…
  • Chuẩn bị một số bài hát, video hay phim hoạt hình về chủ đề về một số động vật biết bay
  • Trò chơi: tranh lô tô.
  • Trò chơi: Ai nhanh nhất.

Tải Giáo Án

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...