Giáo án mầm non SO SÁNH, SẮP XẾP CHIỀU CAO CỦA 3 ĐỐI TƯỢNG

LQVT: SO SÁNH, SẮP XẾP CHIỀU CAO CỦA 3 ĐỐI TƯỢNG

I.Mục đích – yêu cầu:

1.Kiến thức:

– Dạy trẻ so sánh chiều cao 2 đối tượng.

– Biết so sánh, sắp thứ tự và diễn đạt được mối quan hệ về chiều cao giữa 3 đối tượng : cao thấp, thấp hơn, thấp nhất.

– Biết đếm số phòng, số tầng.

2. Kỹ năng:

– Luyện kĩ năng so sánh chiều cao giữa 2 đối tượng.

– Phát triển ngôn ngữ cho trẻ : biết sử dụng từ : cao hơn , thấp hơn.

3. Thái độ:

– Trẻ tích cực tham gia hoạt động .

– Giáo dục trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình.

II.Chuẩn bị:

– Đồ dùng của cô: – 3 ngôi nhà màu đỏ, xanh, vàng. ( Ngôi nhà màu đỏ

Cao nhất, ngôi nhà màu vàng thấp nhất).

– 3 cái phích cao thấp khác nhau (Xanh , đỏ ,hồng).

– Đồ dùng của trẻ: – Mỗi cháu 3 ngôi nhà giống cô có kích cỡ nhỏ hơn.

– 3 cây hoa màu hồng , cam, trắng. ( Cây hoa màu hồng cao nhất, cây hoa màu trắng thấp nhất)

– Địa điểm : – Trong lớp

III. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động 1: Ôn định tổ chức.

– Cho trẻ hát bài ” Cháu yêu bà”

* Trò chuyện:

– Các cháu vừa hát bài gì?

– Bài hát nói về ai?

– Các cháu phải biết vâng lời ông bà, cha mẹ để những người lớn vui lòng nhé.

*- Hôm nay cô cháu mình cùng nhau so sánh chiều cao của 3 đối tượng nhé !

Hoạt động 2: Hướng dẫn hoạt động

1. Ôn so sánh chiều cao của 2 đối tượng:

– Cô mời bạn A và bạn B, 2 bạn đứng cạnh nhau ( A và B đứng trên nền nhà sát cạnh nhau). Cho trẻ quan sát: + 2 bạn có bằng nhau không ?

– Cô mời bạn C lên đứng cạch bạn B.

+ Ai cao hơn?

( Bạn B cao hơn bạn C).

– Như vậy, so với bạn B và bạn C thì chiều cao bạn A như thế nào ?

– Cô cho 3 bạn : A, B, C đứng cạnh nhau để kiểm tra xem ai cao nhất, ai thấp nhất. ( Bạn A cao nhất, bạn C thấp nhất)

2. Dạy trẻ so sánh chiều cao để sắp xếp thứ tự 3 đối tượng về chiều cao:

– Cô cho trẻ so sánh cao thấp lần lượt từng ngôi nhà với các ngôi nhà còn lại :

*Ngôi nhà màu đỏ:

– Mời trẻ lấy rổ đồ dùng có 3 ngôi nhà xếp ra ngoài.

+ Các con có những ngôi nhà màu gì?

+ Ngôi nhà màu đỏ và ngôi nhà màu vàng, ngôi nhà nào cao hơn?

+ Ngôi nhà màu đỏ so với ngôi nhà màu xanh, ngôi nhà nào cao hơn?

( Ngôi nhà màu đỏ cao hơn ngôi nhà màu xanh)

+ Ngôi nhà màu đỏ như thế nào so với ngôi nhà màu xanh, màu vàng ?

( Ngôi nhà màu đỏ cao nhất hơn 2 ngôi nhà kia)

*Ngôi nhà màu xanh:

– Cho trẻ so sánh ngôi nhà màu xanh với ngôi nhà màu đỏ:

+ Ngôi nhà nào thấp hơn ?

– So sánh 3 ngôi nhà, ngôi nhà màu xanh như thế nào ? ( Thấp nhất)

* Ngôi nhà màu vàng :

+ Ngôi nhà màu vàng như thế nào với ngôi nhà màu đỏ ?

+ Ngôi nhà màu vàng, ngôi nhà màu xanh, ngôi nhà nào cao hơn ?

( Ngôi nhà màu vàng cao hơn ngôi nhà màu xanh. Ngôi nhà màu xanh thấp hơn ngôi nhà màu vàng).

– Cô cho vài trẻ nhắc lại từ “ cao hơn- cao nhất; thấp hơn- thấp nhất”

– Sắp xếp thứ tự cao nhất, thấp nhất trong 3 ngôi nhà.

+ Ngôi nhà màu đỏ cao nhất .

+ Ngôi nhà màu xanh thấp nhất.

– Cô cho trẻ tiếp tục lấy hoa ở trong rổ ra để so sánh chiều cao của các cây như thế nào ?

+ Cây hoa nào cao nhất?

+ Cây hoa nào thấp nhất?

+ Cây hoa màu hồng ? ( Cao nhất)

+ Cây hoa màu trắng ? ( Thấp nhất)

3. Trò chơi: “Thi bật cao”

– Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội. Cứ mỗi lần chơi 3 đội cử 3 bạn lên chơi, tay cầm phấn và bật vừa gạch lên bảng xem ai bật cao hơn.Như vậy cho đến hết hàng.

– Cho trẻ chơi 2-3 lần

* Củng cố:

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động.

– Nhận xét tuyên dương.

– Cho trẻ đọc bài thơ “ Em yêu nhà em” và nghỉ.

Xem thêm:

Tải Giáo Án

Từ Khóa Tìm Kiếm

  • giáo án so sánh sắp xếp thứ tự chiều cao của 3 đối tượng

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...