Giáo án nhận biết màu đỏ, màu vàng

-NBPB : NHẬN BIẾT MÀU ĐỎ, MÀU VÀNG

                        – Nghe hát : Màu hoa

I/ MỤC ĐÍCH :

– Trẻ nhận biết được màu đỏ, màu vàng của bông hoa,chậu hoa. Biết chú ý nghe  hát và có cảm hứng với giai điệu bài hát

– Rén kỹ năng phân biệt màu đỏ, màu vàng

Giáo dục trẻ không hái hoa và yêu quí vẽ đẹp của bông hoa

II/ CHUẨN BỊ :    

– 1 hoa hồng màu đỏ, 1 hoa cúc màu vàng , chậu hoa màu đỏ, chậu hoa  màu vàng

– Mỗi trẻ 1 cá rỗ, 1cái chậu màu vàng, 1 cái chậu màu đỏ , 1 bông hoa màu vàng ,

1 bông hoa màu đỏ

– Đàn, băng nhạc bài hát “ Màu hoa”

III/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐÔNG:

 

 

Nội dung

 

Tổ chức thực hiện

 

 

* Hoạt động 1:

– Nghe hát:

Màu hoa

( 5 – 6 phút)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hoạt động 2:

– NBPB :

Màu đỏ, màu vàng

( 10- 11 phút)

 

– Cô tập trung trẻ ngồi quanh cô

– Giới thiệu :

+ Trẻ nghe cô đàn giai điệu bài hát “ Màu hoa”

+ Các con vừa nghe giai điệu bài hát gì ?

( Gọi trẻ trả lời và cho lớp nhác lại tên bài hát )

Hôm nay cô hát cho các con nghe bài hát Mầu hoa

– Cô hát cho trẻ nghe 1 lần

– Cô hát lần hai kết hợp đệm đàn 2 lần

– Hỏi trẻ : Cô vừa hát bài hát gì ? của tác giả nào?

( gọi trẻ trả lời và cho lớp nhắc lại )

– Trẻ nghe băng 2 lần, cô khuyến khích trẻ thể hiện cảm xúc cùng cô

– Cô tóm tắc nội dung bài hát, dẫn dắt chuyển hoạt động

– Trẻ chơi trốn cô

– Lần lượt cô xuất hiện bông hoa màu vàng , bông màu đỏ cho trẻ quan sát

+ Hoa gì đây ? Hoa cúc ( hoa hồng) màu gì? ( Hoa cúc màu vàng, Hoa hồng màu đỏ )

* Gọi trẻ trả lời xen kẻ cá nhân tập thể, chú ý khuyến khích trẻ nói trọn câu

– Tạo tình huống xuất hiện cái chậu màu đỏ, chậu hoa màu vàng cho trẻ quan sát và hỏi

+ Cái gì đây ? Cái chậu màu gì?

 

( Gọi 1- 2 trẻ lên chỉ và gọi tên “ cái chậu màu đỏ, cái chậu màu vàng và cho lớp nhắc lại )

-Cô cắm hoa màu vàng vào chậu màu vàng, hoa màu đỏ vào chậu màu đỏ cho trẻ xem

 

– Gọi trẻ lên chỉ và gọi tên ( chậu hoa màu đỏ. Chậu hoa màu vàng)

– Luyện tập:

* Trẻ chơi cùng cô trò chơi “ Ai nhanh hơn”

– Cô giới thiệu cách chơi: mỗi trẻ có một cái trong đó có bông hoa, chậu màu đỏ( vàng ) cô gọi tên màu nào ( đỏ, vàng ) trẻ chọn bông hoa, chậu đưa lên và gọi tên ( bông hoa màu vang, cái chậu màu đò..)

– Trẻ chơi cùng cô 2- 3 lần , lần cuối cô yêu cầu trẻ cắm hoa màu đỏ

( vàng ) vào chậu màu đỏ ( vàng )

–         Nhận xét và khen ngợi trẻ

* Trò chơi : Về đúng vườn hoa

– Bây giờ cô cháu mình sẽ chơi trò chơi “Về đúng vườn hoa”, các con cầm chậu hoa vừa cắm , vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh của cô cháu đặc châụ hoa màu đỏ vào vườn hoa màu đỏ, chậu hoa màu vàng vào vườn hoa màu vàng

– Trẻ chơi cùng cô 1 lần

– Nhận xét và giáo dục trẻ yêu quí các loại hoa và không hái hoa khi đi xem hoa

* Kết thúc: Trẻ hát cùng cô bài hát Lý cây bông

 

Tải Giáo Án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top