Giáo án phát triển ngôn ngữ làm quen với chữ cái i t c

TÊN HOẠT ĐỘNG: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Làm quen với chữ cái i t c

HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ :

– Phát Triển ngôn ngữ

– Phát triển nhận thức

  1. I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
  2. Kiến thức:

–  Trẻ phát âm và nhận biết  được chữ cái  i t c

–   Trẻ  nhận ra chữ i t c trong các từ.

  1. Kỹ năng:

– Rèn luyện cách phát âm cho trẻ

  1. Thái độ:

– Giáo dục trẻ chăm học, yêu quý các nghề .

  1. CHUẨN BỊ
  2. Đồ dùng- Đồ chơi

– Tranh:  Bác sĩ, cô giáo, bác đưa thư.

– Bộ thẻ chữ cho cô và trẻ.

– Đồ dùng của một số nghề có chữ  i t c.

  1. Địa điểm:

– Lớp học sạch sẽ

  1. Phương pháp

– Đàm thoại

– Quan sát

– Giảng giải

Tải Giáo Án

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...