Hà Nam: Xét tuyển đặc cách vào viên chức với 1.470 giáo viên mầm non

Theo đề nghị của của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Nam về phương án tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018, tỉnh Hà Nam sẽ xét tuyển đặc cách vào viên chức đối với 1.470 giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng và 87 giáo viên Tiếng Anh tiểu học theo Đề án dạy ngoại ngữ 2020.

Hà Nam: Xét tuyển đặc cách vào viên chức với 1.470 giáo viên mầm non 3

Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có đề nghị về phương án tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sau khi nghe, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đã nhất trí về đề nghị này. Cụ thể, tỉnh Hà Nam thực hiện xét tuyển đặc cách vào viên chức đối với 1.470 giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng và 87 giáo viên Tiếng Anh tiểu học theo Đề án dạy ngoại ngữ 2020.

Còn đối với số lượng giáo viên tiểu học và THCS còn thiếu so với chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Thực hiện phương án xét tuyển theo quy định hiện hành.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch xét tuyển chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không để để xảy ra đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập hội động xét tuyển.

Các Sở Nội vụ, Giáo dục & đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của UBND tỉnh có trách nhiệm tham gia, hướng dẫn, giám sát các huyện về chuyên môn, nghiệp vụ về quá trình xét tuyển.

Đức Văn

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...