HOẠT ĐỘNG BÊ, TRẢI THẢM – Giáo án Montessori – Phần 1

HOẠT ĐỘNG BÊ, TRẢI THẢM

  1. Chuẩn bị

– Thảm, giỏ đựng thảm

  1. Tiến hành

Bước 1: Đến kệ hoặc giỏ lấy 1 tấm thảm bê bằng 2 tay đi nhẹ nhàng về chỗ.

+ Bê thảm đứng:

+ Bê thảm ngang:

Bước 2: Hướng dẫn hoạt động

– Mang thảm đến một vị trí trống trên sàn nhà, đặt thảm lên sàn và ngồi xuống.

* Cách 1: Đặt thảm lên sàn với mép quay vào trong người, dùng tay thuận để đẩy thảm mở từ từ, dùng hai tay vuốt thảm cho phẳng.

* Cách 2: Trải thảm ngang từ trái qua phải, dùng tay thuận để mở thảm từ từ, dùng hai tay vuốt thảm cho phẳng.

– Nói với trẻ: “Con có thể làm bao nhiêu lần tùy thích, sau đó cất thảm về vị trí cũ”

Bước 3: Chuyển giáo cụ về vị trí cũ

III. Ứng dụng

– Thay bằng chiếu cói, chiếu nhựa, chiếu cỏ

  1. Lứa tuổi: Từ 2 tuổi trở lên
  2. Sửa lỗi: Làm rơi thảm; ôm thảm
  3. Điểm thú vị: Mở/cuộn thảm khéo léo

VII. Mục đích

– Giúp trẻ biết bê thảm

– Phát triển sự phối hợp giữa tay và mắt

– Rèn khả năng tập trung chú ý, sự khéo léo, cẩn thận.

– Trẻ xác định phạm vi không gian hoạt động trên sàn nhà, thực hành các hoạt động trên 1 không gian cố định

– Trẻ học được nguyên tắc làm việc trên thảm sẽ ý thức về trật tự không gian, kỷ luật bản thân

TẢI VỀ

 

 

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...