Khai trương VCNET hệ thống thông tin điện tử mạng xã hội

Trang điện tử thông tin mạng xã hội VCNET người sử dụng có thể đăng các bài bình luận, comment, chia sẻ  với những người trong cộng đồng một cách dễ dàng như các công cụ mạng xã hội Facebook, Twisster, Intagram vv.

Trang mạng xã hội VCNET do ai, tổ chức nào thành lập

VCNET được Ban tuyên giáo TW cùng với VIETTEL đưa vào khai trương ngày 11.06 với nhiệm vụ tăng cường tương tác với cộng đồng, đổi mới công tác điều hành với phương châm ” Tuyên giáo đi trước, đi cùng” và ” hướng mạnh về cơ sở”. Giúp quản lý tác nghiệp toàn bộ ngành chuyển sang điện tử, tin học hóa các công việc hàng ngày. Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long cho biết“VCNET là mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông thông tin sai trái”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top