Nếu trường thu các khoản ngoài học phí, phụ huynh hãy “giơ” công văn này

Đối với giáo dục mầm non, phổ thông: Các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học.

Ngày 30/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có công văn yêu cầu các địa phương và các cơ sở giáo dục trên cả nước cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 321/TB-BCĐĐHG ngày 05/5/2017 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 17/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung sau:

Về mức học phí: Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về mức thu học phí, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo các Sở, ban ngành và các cơ sở giáo dục đào tạo do địa phương quản lý thực hiện thu học phí theo đúng quy định đã ban hành cho năm học 2017-2018 như đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Nghị quyết số 46/2017/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ, để đảm bảo mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, Chính phủ đã thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018.

Do đó, các địa phương thực hiện chính sách miễn thu học phí đối với đối tượng này từ ngày 01/01/2018.

Về thời điểm thu học phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu, tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn để hạn chế tối đa tác động của học phí đến giá tiêu dùng của địa phương.

Về cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí:

– Đối với giáo dục mầm non, phổ thông: Các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học.

Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

– Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập: Đề nghị tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí, đồng thời phải cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo; xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên;

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Trước đó, liên quan đến tình trạng lạm thu đầu năm học, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh về việc dạy thêm, học thêm, thu tiền các khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất không đúng quy định ở nhiều địa phương trên cả nước cụ thể là trường Trung học cơ sở Quảng Vọng (Quảng Xương, Thanh Hóa) và Trường tiểu học Lê Lợi, trường tiểu học Vĩnh Ninh (thành phố Huế)…

Qua xác minh, Báo đăng tải một số bài viết, ngay sau đó, lãnh đạo đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc và có quyết định chỉ đạo trường dừng việc dạy thêm, học thêm, thu tiền không đúng quy định và yêu cầu trường trả lại toàn bộ số tiền mà học sinh đã nộp.

Quảng cáo: cà phê hạt rang xay – học viện ẩm thực – vitacig

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...