Nhân tranh luận kịch liệt “nhau” hay “rau”, lưu ý về chuẩn chính tả

Bạn đọc trên báo Tuổi trẻ đang tranh luận sôi nổi về câu thành ngữ “Chôn nhau cắt rốn” hay “Chôn rau cắt rốn” mới đúng. BigSchool đã chuyển vấn đề này cho GS. TS. Lê Phương Nga và nhận được ý kiến kịp thời. Cảm ơn cố vấn của BigSchool và xin chia sẻ với các bạn.

NHIỀU CHUẨN CHÍNH TẢ

Bigschool vừa gọi điện hỏi viết Chôn nhau cắt rốn và Chôn rau cắt rốn, cách nào đúng. Xin khẳng định là cả 2 cách viết đều đúng. Lý giải vấn đề này cần một bài viết kỹ hơn liên quan tới lịch sử chuyển âm của ngôn ngữ.

Nhân tiện mình xin nhắc thầy cô tiểu học rằng cần biết về những trường hợp nhiều chuẩn chính tả (tức là những trường hợp có nhiều cách viết được xem là hợp chuẩn) để khi chấm bài không tính lỗi oan cho học sinh, ví dụ về một vài cặp phụ âm đầu có nhiều cách viết được xem là đúng:

dẫm/giẫm, dập dờn/giập giờn/ rập rờn, dớt/nhớt, (đòn) dóng/ gióng, (ống) dòm/ nhòm, dón/vón (hòn), dón/ vón(tay), dấm dẳng/nhấm nhẳng, nhố nhăng/lố lăng, dãn /giãn (xương), (cái) dậm/ giậm

chập chùng/trập trùng, sum sê/xum suê/xum xuê, sả /xả (thịt),

(nói) sa sả/xa xả…

Xin lưu ý, khi cho học sinh viết bài chính tả nghe-đọc, gặp trường hợp có nhiều chuẩn, giáo viên cần nêu trước cho học sinh biết tác giả đã chọn cách viết nào. Vì theo luật tôn trọng bản quyền chữ viết, tác giả đã chọn dạng thức chữ nào thì người viết chính tả cần theo thế để viết, không như khi viết bài tập làm văn, từ dùng đó là của học sinh, các em có quyền chọn một trong các chuẩn chính tả.

Lê Phương Nga

(Khoa Giáo dục Tiểu học, ĐHSP Hà Nội)

Nguồn: BigSchool 

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...