Phiếu tự đánh giá xếp loại giáo viên mầm non theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON

Họ và tên giáo viên…………………………………………………………………………………………………..

Trường:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nhóm, lớp chủ nhiệm ……………………………………

Quận/Huyện/Tp,Tx………………………… Tỉnh/Thành phố……………………………………………

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT , đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo các mức như sau chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T).

TẢI VỀ

Phiếu tự đánh giá xếp loại giáo viên mầm non theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON Họ và tên giáo viên.......................................................................................

Editor's Rating:
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top