Phiếu tự đánh giá xếp loại giáo viên mầm non theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON

Họ và tên giáo viên…………………………………………………………………………………………………..

Trường:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nhóm, lớp chủ nhiệm ……………………………………

Quận/Huyện/Tp,Tx………………………… Tỉnh/Thành phố……………………………………………

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT , đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo các mức như sau chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T).

TẢI VỀ

Phiếu tự đánh giá xếp loại giáo viên mầm non theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT
Phiếu tự đánh giá xếp loại giáo viên mầm non theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT 2

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON

Editor's Rating:
5

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
scroll to top
Loading...