Từ máy bộ đàm tiếng anh là gì ? Các câu và cụm từ thông dụng thường dùng về bộ đàm trong tiếng anh

Hướng dẫn cách sử dụng bộ đàm Baofeng

bộ đàm tiếng anh

Các cum từ thông dụng về bộ đàm bằng tiếng anh

Editor's Rating:
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top