TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CÁC LĨNH VỰC MẦM NON TỪ 24 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

>>> Hãy làm thành viên Group: Chia sẻ giáo án tài liệu giảng dạy mầm non

>>> Bạn nên xem thêm: KHO GIÁO ÁN MẦM NON WORD CẢ NĂM

1. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (24-36 tháng)
https://goo.gl/D4CM2x
2. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ (24-36 tháng)
https://goo.gl/X8pvyg
3. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển thể chất (24-36 tháng)
https://goo.gl/5Fy0dN

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CÁC LĨNH VỰC MẦM NON TỪ 24 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI 1

Một vài lưu ý khi chọn khuôn cupcake dành cho tín đồ làm bán

4. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (3-4 tuổi)
https://goo.gl/jzXrit
5. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển nhận thức (3-4 tuổi)
https://goo.gl/Ycf2jP
6. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội (3-4 tuổi)
https://goo.gl/1J4g4j

>>> Hãy làm thành viên Group: Chia sẻ giáo án tài liệu giảng dạy mầm non

7. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (3-4 tuổi)
https://goo.gl/ZFSAE4
8. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển thể chất (3-4 tuổi)
https://goo.gl/3331d6
9. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển nhận thức (4-5 tuổi)
https://goo.gl/N7TKOp

>>> Xem thêm: KHO SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN MẦM NON GIÁO ÁN WORD CẢ NĂM (CÁC BẠN THAM KHẢO)

10. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội (4-5 tuổi)
https://goo.gl/CoQPRJ
11. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (4-5 tuổi)
https://goo.gl/8iE0BK
12. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển thể chất (4-5 tuổi)
https://goo.gl/TF2HnB
13. Tuyển chọn giáo án lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (5-6 tuổi)
https://goo.gl/PSjFYk

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

2 Replies to “TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CÁC LĨNH VỰC MẦM NON TỪ 24 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI”

  1. Phạm ngọc oanh says:

    Choa sẻ giáo án giúp các cô giáo cô thêm tài liệu học hỏi và giảng dạy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...