Giáo án Dạy vận động heo nhạc: Yêu Hà Nội

ĐỀ TÀI: Dạy vận động heo nhạc: Yêu Hà Nội
Nội dung kết hợp: Nghe hát bài: Quê hương
Trò chơi: Ai đoán gỏi

CHỦ ĐỀ: Quê hương đất nước

Đối tượng: 4 – 5 tuổi (Số lượng trẻ : 25 – 30 trẻ)

Thời gian: 25 – 30 phút

I. Mục đích yêu cầu

Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát và vận động theo đúng nhịp bài hát. Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. Trẻ biết chơi trò chơi: Ai đoán gỏi

Kỹ năng: Hát diễn cảm phù hợp với tính chất giai điệu và lời ca của bài hát. Luyện kỹ năng hát vận động theo nhạc. Rèn và phát triển tai nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc.
Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu quý, qua đó giáo dục trẻ biết yêu qúy cảnh đẹp của đất nước

II. Chuẩn bị:

Địa điểm: trong lớp
Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài quê hương, hình ảnh nội dung bài nghe hát, hình ảnh danh lam thắng cảnh ở Hà Nội…..
Nhạc cụ: trống lắc, phách tre, mõ dừa, mũ chóp kín..

III. Cách tiến hành

TẢI VỀ

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...