Giáo án mầm non Cháu Yêu Cô Thợ Dệt

GIÁO ÁN
Chủ đề: Nghề nghiệp
Chủ đề nhánh: Nghề sản xuất
Hoạt động: Phát triển thẩm mỹ
Đề tài: Dạy hát “Cháu Yêu Cô Thợ Dệt”
Nghe hát “ Hạt Gạo Làng Ta”
TCÂN: Ai Làm Ca Sĩ
Độ tuổi: Lớp chồi

I. Mục đích – yêu cầu

– Trẻ biết tên tác giả và tên tác phẩm

– Trẻ hát được bài hát và hiểu được nội dung bài hát

– Trẻ biết yêu thương và quý trọng các nghề trong xã hội.

II. Chuẩn bị:

1/ Đồ dùng của cô:

– Nhạc: “Cháu yêu cô thợ dệt”

– Tranh về cô thợ dệt

2/ Đồ dùng của trẻ:

– 1 khăn tay

3/ Nội dung tích hợp

– Bài hát: “Cháu đi mẫu giáo”

– Bài hát : “Hạt gạo làng ta”.

TẢI VỀ

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...