Giáo án tách – gộp nhóm có số lượng 8 thành hai nhóm 5- 6 Tuổi

GIÁO ÁN
THAO GIẢNG
NĂM HỌC 2016 – 2017

Chủ đề: Thế giới động vật
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Đề tài: LQVT : “Tách- gộp trong phạm vi 8”
Độ tuổi : 5- 6 Tuổi
Thời gian : 30- 35 phút
Người dạy : Hồ Thị Tạo

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức:

– Trẻ nhận biết được nhóm có 8 đối tượng.

– Trẻ biết đếm từ 1 đến 8.

– Trẻ biết tách – gộp nhóm có số lượng 8 thành hai nhóm và biết có mấy cách tách- gộp

– Biết đặt số tương ứng cho mỗi nhóm

2. Kĩ năng:

– Rèn kĩ năng nhận biết, kĩ năng đếm, tách nhóm, gộp nhóm.

– Luyện kĩ năng ghi nhớ cho trẻ.

3. Thái độ:

– Trẻ biết yêu quý và chăm sóc vật nuôi.

– Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

II. Chuẩn bị:

* Cho cô:

– Bài giảng Powerpoint

* Cho mổi trẻ:

– Lô tô 8 củ cà rốt, lô tô 8 con thỏ, thẻ số từ 1-8 (có 2 thẻ số 4).

III. Các hoạt động:

1. Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú- Ôn bài cũ

– Cô cho trẻ chơi trò chơi kết bạn

– Trẻ vừa đi vừa hát kết thúc bài hát cô nói kết nhóm kết nhóm, trẻ nói nhóm mấy nhóm mấy , nhóm 8 nhóm 8

2. Hoạt động 2:

* Giới thiệu bài mới:

Hôm nay cô và các con cùng nhau tách – gộp trong phạm vi 8

– Hỏi trẻ 8 con vật này có thể tách thành 2 nhóm bằng mấy cách .

– Cô cháu mình cùng thực hiện nhé.

3. Hoạt động 3: Cung cấp kiến thức

– Cô cho trẻ trách gộp 8 con vật thành 2 nhóm trẻ tách tự do.

– Hỏi trẻ có bao nhiêu cách tách

– Giới thiệu 4 cách tách-gộp từ số lượng 8 thành 2 nhóm (7-1; 6-2; 5-3; 4-4)

– Cô muốn 8 con thỏ thì các con làm thế nào?( Dạ gộp 2 nhóm lại )

– Gộp lại thì các con có bao nhiêu con thỏ( Dạ 8 con thỏ )

– Làm theo yêu cầu 4 cách tách- gộp

3.1. Cách tách: 7 và 1

a. Trẻ thực hiện:

– Hỏi trẻ trong rổ có gì?( Cà rốt, con thỏ,và thẻ số)

– Yêu cầu trẻ lấy tất cả con thỏ ra. ( Trẻ xếp tất cả con thỏ ra )

– Cô mời trẻ đếm số thỏ ? (Trẻ đếm)

– Có mấy con thỏ ? (8 con thỏ)

– Yêu cầu trẻ gắn số tương ứng ( số 8)

– Các con hãy tách 8 con thỏ thành 2 nhóm , nhóm 7 và nhóm1.

– Trẻ tách và đặt số tương ứng cho mỗi nhóm

b. Cô kiểm tra lại:(Sử dụng phần mềm Powerpoint).

– Hỏi số thỏ trên màn hình?

– Cho trẻ đếm và nói số tương ứng, cô gắn số tương ứng

– Cô tách 8 con thỏ làm 2 nhóm cách tách 7 – 1

– Cô và trẻ đếm từng nhóm và gắng số tương ứng.

c. Gộp:

Trẻ thực hiện:

– Các con muốn có nhóm 8 con thỏ thì các con phải làm thế nào

– Dạ gộp lại

– Gộp nhóm mấy vào nhóm mấy( 7-1)

– Gộp 2 nhóm lại

– Gộp lại và đếm số thỏ và đạt số tương ứng.

d. Gộp:

Cô kiểm tra:

– Cô muốn có nhóm 8 con thỏ thì cô phải làm thế nào

– Dạ gộp lại

– Gộp nhóm mấy vào nhóm mấy( 7-1)

– Gộp 2 nhóm lại

– Gộp lại và đếm số con thỏ và đặt số tương ứng

3.2. Cách tách và gộp 6 và 2; 5 và 3; 4 và 4.

– Thực hiện tách nhóm tương tự như trên (Trẻ thực hiện trước sau đó cô và trẻ cùng kiểm tra lại).

– Hỏi lại các cách tách nhóm 8 đối tượng thành 2 nhóm

4. Hoạt động 4: Luyện tập “ Làm theo yêu cầu ”

– Cô chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm có một bảng con, thẻ số và 8 con vật

– Cô nói cách tách 8 con vật thành 2 nhóm ( cô nói cách tách bất kì không theo thứ tự đẫ học).

– Trẻ hội ý nhóm và tách 8 con vật thành 2 nhóm theo yêu cầu của cô.

– Nhóm nào thực hiện song thi đưa bảng kết quả của mình lên cao để cô và các bạn kiểm tra.

– Tiếp theo cô yêu cầu các nhóm gộp nhóm có số lượng 8.

5. Hoạt động 5 :Trò chơi “Ai nhanh hơn”

– Cô giới thiệu trò chơi.

– Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

+ Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội, chọn 1 bạn làm đội trưởng cho mỗi đội, mỗi đội có 1 ngôi nhà, trong ngôi nhà có 3 ô, ô giữa là gộp nhóm , 2 ô hai bên là tách nhóm, các con vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh của cô tách hay gộp thì về chô đúng ô nhà của mình, và mỗi bạn có 1 thẻ số, khi tách nhóm thì đội trưởng hô nhóm mấy thì đưa thẻ số lên.Đội nào làm nhanh và đúng thì đội đó thắng

+ Luật chơi: Khi tách hay gộp thì phải đưa đúng số tương ứng với cách chia – gộp

– Cô tổ chức cho trẻ chơi.

– Kiểm tra kết quả.

– Hát và cho trẻ nghỉ.

Tải Giáo Án

THAM KHẢO THÊM CÁC GIÁO ÁN TÁCH GỘP LIÊN QUAN

 

Từ Khóa Tìm Kiếm

  • chia nhóm có số lượng 6
  • GIÁO ÁN GỘP TÁCH NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG BẰNG CÁC CÁCH KHÁC NHAU VÀ ĐẾM

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...