Giáo án tách – gộp nhóm có số lượng 8 thành hai nhóm 5- 6 Tuổi

GIÁO ÁN
THAO GIẢNG
NĂM HỌC 2016 – 2017

Chủ đề: Thế giới động vật
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Đề tài: LQVT : “Tách- gộp trong phạm vi 8”
Độ tuổi : 5- 6 Tuổi
Thời gian : 30- 35 phút
Người dạy : Hồ Thị Tạo

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức:

– Trẻ nhận biết được nhóm có 8 đối tượng.

– Trẻ biết đếm từ 1 đến 8.

– Trẻ biết tách – gộp nhóm có số lượng 8 thành hai nhóm và biết có mấy cách tách- gộp

– Biết đặt số tương ứng cho mỗi nhóm

2. Kĩ năng:

– Rèn kĩ năng nhận biết, kĩ năng đếm, tách nhóm, gộp nhóm.

– Luyện kĩ năng ghi nhớ cho trẻ.

3. Thái độ:

– Trẻ biết yêu quý và chăm sóc vật nuôi.

– Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

II. Chuẩn bị:

* Cho cô:

– Bài giảng Powerpoint

* Cho mổi trẻ:

– Lô tô 8 củ cà rốt, lô tô 8 con thỏ, thẻ số từ 1-8 (có 2 thẻ số 4).

III. Các hoạt động:

1. Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú- Ôn bài cũ

– Cô cho trẻ chơi trò chơi kết bạn

– Trẻ vừa đi vừa hát kết thúc bài hát cô nói kết nhóm kết nhóm, trẻ nói nhóm mấy nhóm mấy , nhóm 8 nhóm 8

2. Hoạt động 2:

* Giới thiệu bài mới:

Hôm nay cô và các con cùng nhau tách – gộp trong phạm vi 8

– Hỏi trẻ 8 con vật này có thể tách thành 2 nhóm bằng mấy cách .

– Cô cháu mình cùng thực hiện nhé.

3. Hoạt động 3: Cung cấp kiến thức

– Cô cho trẻ trách gộp 8 con vật thành 2 nhóm trẻ tách tự do.

– Hỏi trẻ có bao nhiêu cách tách

– Giới thiệu 4 cách tách-gộp từ số lượng 8 thành 2 nhóm (7-1; 6-2; 5-3; 4-4)

– Cô muốn 8 con thỏ thì các con làm thế nào?( Dạ gộp 2 nhóm lại )

– Gộp lại thì các con có bao nhiêu con thỏ( Dạ 8 con thỏ )

– Làm theo yêu cầu 4 cách tách- gộp

3.1. Cách tách: 7 và 1

a. Trẻ thực hiện:

– Hỏi trẻ trong rổ có gì?( Cà rốt, con thỏ,và thẻ số)

– Yêu cầu trẻ lấy tất cả con thỏ ra. ( Trẻ xếp tất cả con thỏ ra )

– Cô mời trẻ đếm số thỏ ? (Trẻ đếm)

– Có mấy con thỏ ? (8 con thỏ)

– Yêu cầu trẻ gắn số tương ứng ( số 8)

– Các con hãy tách 8 con thỏ thành 2 nhóm , nhóm 7 và nhóm1.

– Trẻ tách và đặt số tương ứng cho mỗi nhóm

b. Cô kiểm tra lại:(Sử dụng phần mềm Powerpoint).

– Hỏi số thỏ trên màn hình?

– Cho trẻ đếm và nói số tương ứng, cô gắn số tương ứng

– Cô tách 8 con thỏ làm 2 nhóm cách tách 7 – 1

– Cô và trẻ đếm từng nhóm và gắng số tương ứng.

c. Gộp:

Trẻ thực hiện:

– Các con muốn có nhóm 8 con thỏ thì các con phải làm thế nào

– Dạ gộp lại

– Gộp nhóm mấy vào nhóm mấy( 7-1)

– Gộp 2 nhóm lại

– Gộp lại và đếm số thỏ và đạt số tương ứng.

d. Gộp:

Cô kiểm tra:

– Cô muốn có nhóm 8 con thỏ thì cô phải làm thế nào

– Dạ gộp lại

– Gộp nhóm mấy vào nhóm mấy( 7-1)

– Gộp 2 nhóm lại

– Gộp lại và đếm số con thỏ và đặt số tương ứng

3.2. Cách tách và gộp 6 và 2; 5 và 3; 4 và 4.

– Thực hiện tách nhóm tương tự như trên (Trẻ thực hiện trước sau đó cô và trẻ cùng kiểm tra lại).

– Hỏi lại các cách tách nhóm 8 đối tượng thành 2 nhóm

4. Hoạt động 4: Luyện tập “ Làm theo yêu cầu ”

– Cô chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm có một bảng con, thẻ số và 8 con vật

– Cô nói cách tách 8 con vật thành 2 nhóm ( cô nói cách tách bất kì không theo thứ tự đẫ học).

– Trẻ hội ý nhóm và tách 8 con vật thành 2 nhóm theo yêu cầu của cô.

– Nhóm nào thực hiện song thi đưa bảng kết quả của mình lên cao để cô và các bạn kiểm tra.

– Tiếp theo cô yêu cầu các nhóm gộp nhóm có số lượng 8.

5. Hoạt động 5 :Trò chơi “Ai nhanh hơn”

– Cô giới thiệu trò chơi.

– Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

+ Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội, chọn 1 bạn làm đội trưởng cho mỗi đội, mỗi đội có 1 ngôi nhà, trong ngôi nhà có 3 ô, ô giữa là gộp nhóm , 2 ô hai bên là tách nhóm, các con vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh của cô tách hay gộp thì về chô đúng ô nhà của mình, và mỗi bạn có 1 thẻ số, khi tách nhóm thì đội trưởng hô nhóm mấy thì đưa thẻ số lên.Đội nào làm nhanh và đúng thì đội đó thắng

+ Luật chơi: Khi tách hay gộp thì phải đưa đúng số tương ứng với cách chia – gộp

– Cô tổ chức cho trẻ chơi.

– Kiểm tra kết quả.

– Hát và cho trẻ nghỉ.

Tải Giáo Án

THAM KHẢO THÊM CÁC GIÁO ÁN TÁCH GỘP LIÊN QUAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top