Giáo án vẽ lọ hoa theo mẫu 5 tuổi – Thi dạy giỏi cấp huyện

Giáo án dự thi

Giáo viên dạy giỏi cấp huyện chu kỳ: 2017 – 2019

——————————————–

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

Chủ đề:  Tết và mùa xuân

Hoạt động:     Tạo hình

Đề tài:           Vẽ lọ hoa và hoa

Đối tượng:        Trẻ 5 – 6 tuổi

Người soạn và thực hiện:  Số báo danh: 23

Ngày soạn:  21/01/2019

Ngày dạy:  Tiết thứ 3, sáng ngày 30/01/2019

  1. Mục đích yêu cầu:
  2. Kiến thức:

– Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đó học để vẽ lọ hoa và hoa với nhiều hỡnh dỏng và màu sắc khỏc nhau ( hoa cỏnh trũn, hoa cỏnh dài …)

– Biết nhận xét sản phẩm của mình và của bạn

  1. Kỹ năng:

– Luyện kỹ năng xé lượn trũn, xộ cong, xộ dải, xộ vụn để tạo thành hoa.lỏ, thõn.

–  Kỹ năng phết hồ vào mặt trái và bố cục tranh cân đối hài hũa.

  1. Thái độ:

– Giáo dục trẻ cẩn thận, kiên nhẫn, biết chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè để hoàn thành sản phẩm và bảo vệ sản phẩm của mình và của bạn.

– Biết yêu quý và chăm sóc, bảo vệ hoa.

TẢI VỀ

CÁC GIÁO ÁN LIÊN QUAN BẠN NÊN THAM KHẢO

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...