Giáo dục phát triển nhận thức 1 (MN1-B) – Dành cho giáo viên

MÔ ĐUN MN1-B
GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC(Dành cho giáo viên)

TÀI LIỆU BỔ TRỢ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.GIỚI THIỆU

Phát triển các kĩ năng nhận thức là vô cùng quan trọng với việc học của trẻ.

• Kĩ năng tư duy như so sánh và phân loại, quan sát, tập trung, ghi nhớ và sáng tạo rất quan trọng với trẻ. Những kĩ năng này cho phép trẻ nhận biết và giải quyết vấn đề.

• Phát triển nhận thức được mở rộng thông qua việc học toán và khám phá khoa học, xã hội.

• Kết quả EDI năm 2011-2012 trên trẻ 5 tuổi cho thấy rằng một nửa số trẻ được khảo sát bị thiết hụt ở ít nhất một lĩnh vực phát triển hoặc có nguy cơ bị thiếu hụt, trong số đó tỉ lệ bị thiếu hụt cao nhất là giao tiếp và hiểu biết chung, tỉ lệ cao thứ ba là ngôn ngữ và phát triển nhận thức

Nội dung mô đun

• Giới thiệu

• Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong phát triển nhận thức

• Phương pháp giúp trẻ PTNT qua làm quen với toán

• Phương pháp giúp trẻ PTNT thông qua khám phá khoa học

• Phương pháp giúp trẻ PTNT thông qua khám phá xã hội

• Kết luận Kế hoạch hành động cá nhân.

TẢI VỀ

Từ Khóa Tìm Kiếm

  • mô đun mn1-b giáo dục phát triển nhận thức

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...