Giáo án mầm non toán tách, gộp trong phạm vi 5

Giáo án mầm non toán tách, gộp trong phạm vi 5

HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐÍCH: LQVT: Tách, gộp trong phạm vi 5 HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐÍCH: LQVT: Tách , gộp trong phạm vi 5. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Củng cố đếm đến 5, nhận biết c

Editor's Rating:
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top