Giáo án dạy trẻ tự kỷ – Phần 2

Bắt chước hành động đi kèm với âm thanh

Các bước dạy trẻ :

• Để các đồ vật dễ nhận biết được sắp xếp theo loại lên bàn. Ngồi ngang với bàn đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Hãy làm như thế này”, làm mẫu 1 hành động với đồ vật và nói ra 1 âm thanh có liên quan đến hành động đó ( ví dụ: đẩy ô-tô và nói “dìn” ). Hướng dẫn trẻ làm theo hành động đó và nói được âm/từ đó. Củng cố câu trả lời của trẻ. Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

* Vật liệu : Các đồ vật

* Điều kiện trước tiên : Làm theo “Các chỉ dẫn từng bước một”; bắt chước những hành động với đồ vật; bắt chước âm thanh.

* Gợi ý cách dạy : (1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ thực hiện hành động. (2) Nhắc lại câu nói mẫu khi trẻ đang thực hiện hành động với đồ vật. Chỉ dẫn Trẻ thực hiện Ngày hướng dẫn Ngày trẻ tiếp thu được “Hãy làm như thế này_____”

(1) (2) (3)

1. Đẩy ô-tô và nói “dìn”

2. Để con số đồ chơi xuống trượt và nói “whee”

3. Đập búa và nói “bùm bụp”

4. Uống nước và “húp sụp”

5. Đặt điện thoại kêu lên tai và nói “A lô”

6. Nhặt con sư tử đồ chơi lên và nói “gầm”

7. Bấm các phím trên đàn pianô đồ chơi & nói “Là la lá”

8. Làm giống các bước nhẩy của con ếch & nói “tích tích”

9. Kéo con rắn đồ chơi qua bàn & nói “Ssssss”

10. Trả vờ ăn cái bánh sand-wich đồ chơi & nói “măm măm” Gợi ý bổ trợ : Dạy bài này trong lúc chơi với trẻ.

Bắt chước hoạt động theo thứ tự ( Vận động thô và hành động với đồ vật )

Các bước dạy trẻ :

(1) Vận động thô: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Hãy làm như thế này” và làm mẫu 2 hoạt động vận động thô ( ví dụ: Vỗ tay và sau đó đập nhẹ lên đầu bạn ). Hướng dẫn trẻ làm theo 2 động tác trên theo thứ tự mà bạn vừa làm.

(2) Hành động với đồ vật: Để 2 bộ đồ vật dễ nhận biết lên bàn ( ví dụ: 2 cái chuông và 2 lá cờ ). Ngồi ngang với bàn đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Hãy làm như thế này” và làm mẫu 1 hành động với mỗi đồ vật. Hướng dẫn trẻ thực hiện 2 hành động đó theo thứ tự mà bạn vừa làm.

* Trong mỗi Bước 1& 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

* Vật liệu : Các đồ vật * Điều kiện trước tiên : Làm theo “Các chỉ dẫn từng bước một”; bắt chước những hoạt động vận động thô & hành động với đồ vật.

* Gợi ý cách dạy :

(1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ làm theo chỉ dẫn.

(2) Làm mẫu hoạt động vận động thô thứ hai khi trẻ đang bắt đầu làm theo hoạt động vận động thô thứ nhất. Dần dần làm mẫu cả hai hoạt động một lúc.

(3) Hãy nói bạn đang làm gì khi bạn làm mẫu hành động đó. Ví dụ: Nếu bạn làm mẫu sờ tay vào mũi sau đó vỗ nhẹ lên đầu, bạn hãy nói “Sờ tay lên mũi”, “Chạm tay vào đầu” trong lúc bạn làm động tác đó. Dần dần bạn nhắc trẻ bằng lời ít dần đi. Chỉ dẫn Trẻ thực hiện Ngày hướng dẫn Ngày trẻ tiếp thu được “Hãy làm như thế này_____”

Gợi ý bổ trợ : Bạn phải chắc chắn thay đổi các hoạt động trong hoạt động vận động thô theo thứ tự (ví dụ: Nếu bạn làm mẫu “Vỗ tay và sờ tay lên mũi”, hãy dạy trẻ hoạt động khác sau hoạt động vỗ tay như “ Vỗ tay và vẫy tay” ). Nếu con bạn gặp khó khăn khi làm các hoạt động vận động theo thứ tự, thử kết hợp 1 hoạt động vận động đi với 1 hành động với đồ vật ( ví dụ: “để 1 hình khối vào trong rổ và đập tay lên bàn ).

>> Xem thêm: Giáo án dạy trẻ tự kỷ – Phần 1

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...