Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ – Bước đầu bắt chước âm thanh

BƯỚC ĐẦU BẮT CHƯỚC ÂM THANH

Bắt chước âm thanh, 0 -1 tuổi

KỸ NĂNG BẰNG LỜI, LUYỆN ÂM, 0 -1 TUỔI

Mục đích: Phát triển việc bắt chước âm thanh

Mục tiêu: Bắt chước một loạt âm đơn

Dụng cụ: Không có

Tiến trình:

– Mỗi lần trẻ tự phát một âm, bắt chước tức khắc âm được phát ra và xem trẻ có phản ứng phát trở lại âm đó không.

– Thử lặp lại luân phiên những âm như trong cuộc đối thoại.

– Nếu trẻ bắt chước âm được bạn phát ra, lặp lại âm đó nhiều lần để xem trẻ có tiếp tục bắt chước không.

– Khi trẻ bắt đầu thích thú cách bắt chước âm, bảo trẻ bắt chước một âm để bắt đầu và sau đó chuyển sang âm khác để xem trẻ có làm theo không.

 

 

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...