Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ – Gõ bằng cách bắt chước

GÕ BẰNG CÁCH BẮT CHƯỚC

Bắt chước, vận động, 0 -1 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, 0 -1 TUỔI

CẢM NHẬN THỊ GIÁC, 0 -1 TUỔI

Mục đích: Học bắt chước

Mục tiêu: Bắt chước gõ một chiếc thìa

Dụng cụ: Hai chiếc thìa, một cái lọ

Tiến trình:

– Cho trẻ ngồi vào bàn và nắm bắt sự chú ý của trẻ bằng cách đong đưa cái thìa trước mắt trẻ.

– Gõ thìa trên bàn theo một nhịp, tay kia, bạn để thìa trong bàn tay của trẻ.

– Bắt đầu bảo trẻ gõ thìa trên bàn theo nhịp của bàn tay kia của bạn.

– Giảm dần sự giúp đỡ để xem trẻ có tiếp tục gõ không trợ giúp hay không.

– Khi trẻ gõ được một mình trên bàn, bắt đầu cho gõ trên lọ.

– Nhìn xem trẻ có thay đổi với bạn.

– Nếu trẻ không làm, hướng tay trẻ về cái lọ, và tiếp tục cử động của chính bạn.

– Sau một phút, bắt đầu lại gõ trên bàn và lặp lại tiến trình (bàn/lọ) để kéo trẻ thay đổi với bạn.

– Tiếp tục bài tập cho tới khi trẻ có thể bắt chước việc chuyển từ bàn qua lọ, và từ lọ qua bàn không trợ giúp.

 

 

 

 

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...